ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น (%)
1
บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
14,881,481,481
87.446
2
นายอัครเดช ศรีชวาลา
214,601,200
1.261
3
CGS-CIMB Securities (Singapore)Pte.Ltd.
212,829,263
1.251
4
นายกฤษน์ ศรีชวาลา
170,602,000
1.002
5
บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
152,183,533
0.894
6
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
126,255,154
0.742
7
นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา
108,814,533
0.639
8
นายอมร ศรีชวาลา
106,481,200
0.626

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected