โครงการฮิโนะ (Hino)

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการฮิโนะ (Hino)
เจ้าของโครงการ : HIN Goudou Kaisha
สถานที่ตั้ง : จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิตติดตั้ง : 4.6 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 40 เยนต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : พฤษภาคม 2559

Project Location

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected