โครงการ อุบลราชธานี 3

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ อุบลราชธานี 3
เจ้าของโครงการ : บริษัท อีเอสพีพี จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังการผลิตติดตั้ง : 5 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : เมษายน 2557

ที่ตั้งโครงการ

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected